Okul Müdürlerinin Motivasyonu

Eğitim kurumlarının amacı; genelde, toplumun eğitim, kültür ve sosyal açıdan ilerlemesini sağlamak, özelde ise, bünyesine katılmış bireylerin planlı bir eğitim ve öğretim süreci ile hayata hazırlamaktır. Resmi ya da özel tüm eğitim kurumlarının başında bir eğitim yöneticisi diğer bir ifade ile müdür bulunur. Bir okulun başarısı okul müdürünün göstereceği performans ile paralellik göstermektedir. Okul müdürlerinin başarılı olabilmeleri için diğer birçok unsurun yanı sıra motivasyonlarının üst düzeyde olması gerektiği ortadadır. Araştırmalar, motivasyon ve başarı arasında kuvvetli bir pozitif ilişki olduğunu göstermektedir.

Eğitim faaliyetlerini yürüten okul müdürlerinin çalışma yaşamlarında motivasyonlarını arttırıcı unsurlar olduğu gibi bozan durumlarda mevcuttur. Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine yapılan bir araştırmada okul müdürlerini motive eden durumlar içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılmış. İçsel motivasyon kaynakları; “Vatan sevgisi, öğrenci sevgisi, görev sevgisi, insan sevgisi, meslek heyecanı, sorumluluk bilinci, bireysel başarı, onore olmak, öğrenciye hediye vermek, hayata olumlu bakış, ve zor işlerin üstesinden gelmek” olarak sıralanmıştır. Dışsal motivasyon kaynakları ise; yapılan işlerin takdir edilmesi, öğrenci başarısı, çalışma ortamının iyi olması, personelin olumlu tepkisi, okuldaki ekip ruhu, üst makamların ilgisi, öğretmenlerin istekli oluşu, öğretmenlerin yeterli olması, velilerin ilgisi, eğitim öğretimin düzenli oluşu, öğrencilerin istekli oluşu, fiziki şartların uygunluğu, değerlendirmede durumsal davranılması, destek görmek, başarılı çalışmalar, öğrencilerin davranışları, kariyerde fırsat eşitliği, çevre şartları, çalışma arkadaşlarının sosyal olması, ihtiyaçların zamanında karşılanması, öğrencinin yüzündeki gülümseme, yapılan işe değer verilmesi, öğretmenlerin desteği, insanların yüzünün gülmesi, verimli hizmet içi seminerler, okula bir şey temin edebilmek, olumlu öğrenci davranışı, çevrenin yapıcı ve yeni fikirler olarak farklı oranlarla sıralanmış.

Aynı incelemeye göre, okul müdürlerinin motivasyonu bozan durumlar içsel ve dışsal olarak yine iki başlık altında listelenmiş. İçsel durumlar; bilgi yetersizliği, özel yaşantıdaki olumsuzluklar, sorumluluğun getirdiği stres, işlerin çözüme kavuşmaması, moral bozukluğu, çocukları sevmeme ve sabırsızlık. Okul müdürlerinin motivasyonu bozan dışsal durumlar da farklı oranlarda olmak üzere; maddi imkânsızlıklar, üst yönetimin duyarsızlığı, personelle ilgili olumsuz durumlar, velilerin ilgisizliği, bir takım rahatsızlıklar, gereksiz yazışmalar, çalışma ortamının uygunsuzluğu, personel arası uyumsuzluk, siyasetin politik etkisi, olumsuz öğrenci davranışı, öğretmenlerin yetersizliği, isteksiz öğretmen, öğretmenlerin şikâyetleri, olumsuz değerlendirilme, başarısızlığı kabul edilen insanların varlığı, okulun bulunduğu çevre şartlarının dikkate alınmaması, her türlü engellenmek, işlere karışılmak, değişimin sık olması, takdir edilmemek, üst yönetimin fikrimizi almaması, kurum hakkındaki olumsuz imaj, amirlerin olumsuz konuşmaları, sınav sistemi, yapılan işe değer verilmemesi, disiplin olayları, ücrette adaletsizlik, haksız eleştiriler, atamalardaki adaletsizlikler, iş yoğunluğu, her türlü adaletsizlik, olumsuz teftiş raporları, yardımcı personelin görevini yapmaması, öğrenci başarısızlığı, olumsuz kurum kültürü ve işlerdeki keyfi uygulamalar olarak belirtilmiştir.

Sonuç olarak; okul müdürlerinin başarıları ya da başarısızlıklarında motivasyon ile birlikte birçok unsurun etkili olduğu ortada. Bu yazımızda sadece bir araştırma ışığında motivasyon konusuna baktık. Öğrenci, öğretmen ve okul değerlendirmelerimizin sağlıklı olması açısından dikkate almalıyız. Uzun uzun yazılması gereken okul müdürlerimiz konusuna devam edeceğiz. Hepsine mucizevi(!) başarılar diliyorum. Yeni yazılarda buluşuncaya kadar hoşcakalın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Yukarı Çık