Mesleki Eğitimin Cazibesi

Bir memleketin kalkınmasında üzerinde önemle durulması gereken aşamalardan birisi mesleki eğitimdir. Sanayinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi yanı sıra her türlü teknolojinin kullanımı nitelikli eleman gerektirir. Bilgi, beceri ve iş tecrübesine sahip nitelikli elemanların yetişeceği yerlerde meslek liseleridir. Ülkemiz koşullarında mesleki ve teknik eğitime yeterli önem maalesef verilmemiştir. Öyle ki, mesleki eğitime başlama yaşı 17’ye kadar çıkarılmıştır. En son getirilen 4+4+4 eğitim reformu ile “mesleki eğitime ilk 4 sonrası başlanması” beklentisi karşılanmamıştır. Kanun ilk meclise sunulduğu şekliyle bunu sağlarken sonrasında ülkemizin meşhur işadamları derneğinin baskısıyla komisyonda değiştirilmiş ve mevcut durum korunmuştur. Bu işadamlarımızın çoğuna ‘ithal ürünlerin distribütörü oldukları için’ bakım ve tamir yapmak yerine atıp yenisini aldıran sistem daha uygundur. Sade suya tirit birkaç meslek lisesi projesi ile kendilerini de bir güzel kamufle ettikleri gibi bol bol da caka satmışlardır.

Bugün sanayide birçok iş kolunda ara eleman sıkıntısı vardır. Mesleki ve teknik eğitimin yetersiz olması, iş piyasası ile kopukluk ve benzeri sebepler bunda etkendir. Ortaokullarda başarılı çocuklar fen ve Anadolu liselerine yönlendirilirken buralara gidemeyenler meslek liselerinin yolunu tutmaktadır. Başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime özendirileceği bir yapı yoktur. Bunları geçelim, çıraklık ve kalfalık bitme noktasına getirilmiştir. İlkokul ve ortaokul mecbur olduğu için bir çocuk en iyi ihtimalle 9. sınıf düzeyinde açık liseye kaydolmak suretiyle sanayide bir işe başlayabilecektir. O yaştaki bir çocuğun hatta gencin diyelim usta çırak kültürü ile yetişmesi artık imkânsızdır.

Meslek liseleri kendi çabaları ile farklı projelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da olmasa denilebilir ki, “zamanla usta bulmak bile zorlaşacak.” Velhasıl, bir an önce mesleki ve teknik eğitim alanında ciddi yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. Meslek liselerinin çabalarından bahsederken yazımızın konusu; Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin “Denizin Büyüsü” projesine geçelim. Eski adıyla Fethiye Endüstri Meslek Lisemiz, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması hibe programı kapsamında bir proje yürütüyor. 01 Eylül 2014’de başlayan proje 31 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek ve 158.954 Euro maliyeti var. Okulun gemi yapım alanı öncülüğünde hazırlanan AB destekli projenin amacı tekne ve yat yapımı bakım onarım konusunda eğitim verecek öğretmenlerin, öğrencilerin ve çalışanların niteliğinin arttırılması. Projenin destekçileri arasında Fethiye Tekne, Yat İmalatçıları ve Çekekçileri İşletme Kooperatifi, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası ve Fethiye Deniz Ticaret Odası var. Bu projeye neden gerek duyulduğu sorusuna kısaca; “gemi yapım alanında Fethiye ve çevresinde kalifiye eleman ihtiyacını karşılanamaması. Mevcut müfredatın içerisinde gemi yapım alanında bakım ve onarımla ilgili içerik bulunmaması. Okuldaki meslek öğretmenlerinin bakım ve onarımla ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları. İşletmelerin bakım onarımla ilgili sertifikaya sahip elemanlarının bulunmaması. Okul gemi yapım alanına yeterli öğrencinin gelmemesi. Öğretmenlerin ve öğrencilerin mesleki İngilizceye sahip olamamaları. Tekne ve yat imalatında çalışanların birbirleri ile olan iş bulma ve iletişim sorunlarının olması. Tekne ve yat bakım ve onarım konusunda eğitim materyali olmaması” cevabı veriliyor.

www.denizinbuyusu.com adıyla kurulan sitede bu proje ile tekne ve yat yapımı bakım ve onarım konusunda müfredat hazırlanarak okuldaki meslek öğretmenlerinin bakım ve onarımla ilgili yeterli bilgiye sahip olmalarının sağlanacağı, işletmelerde çalışan personelin bakım onarımla ilgili sertifikalandırma yapılacağı, okulun gemi yapım alanına yeterli öğrencinin gelmesi için tanıtım faaliyetleri düzenleneceği, öğretmenlerin ve öğrencilerin mesleki İngilizce öğrenmeleri sağlanarak, tekne ve yat imalatında çalışanların birbirleri ile olan iş bulma ve iletişim sorunlarının ortadan kaldırılarak, tekne ve yat bakım ve onarım konusunda eğitim materyali hazırlanacağı ifade ediliyor ki bunların hemen hemen çoğu yapıldı.

Bu çerçevede, Fethiye’deki ortaokul müdürlerine, 3 Haziran Çarşamba günü, Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alan tanıtım semineri verildi. Hem mezun olduğum hem de iki yıl önce görev yapma fırsatı bulduğum okulumun müdürü Baki Burucu’ya, proje koordinatörü Ender Suat Tok’a ve projenin gizli kahramanı sınıf arkadaşım Ahmet Gündüz’e ve ismini burada sayamadığım tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yeni yazılarda tekrar buluşuncaya kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu kalın, hoşcakalın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Yukarı Çık