Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu

4. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi, İstanbul

Kamu yönetimi reformlarının yapılış amacı çoğunlukla, mevcut işleyişin daha demokratik, daha etkin, daha verimli, daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir sistem haline getirmek olmuştur. Türkiye’de en son 2012 yılında çıkarılan ve 2014 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile yerel yönetim yapısında büyük değişiklikler getirilmiştir. Bu kanunun temel gerekçelerinden birisi yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlanması olmuştur. Büyükşehir belediyelerinin sınırı il mülki sınırlarına genişletilmiştir. Hizmet ölçeği büyütülerek büyükşehir belediyelerin mali gücü arttırılmıştır. Yine, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde belde belediyeleri kaldırılmış ve köyler de beldelerle birlikte ilçeye bağlı mahallelere dönüştürülmüştür. Büyükşehir belediyesi ile birlikte ilçe belediyeleri, İl Özel İdarelerinin de kaldırılmasıyla, kent merkezleri yanı sıra yeni kırsal mahallelerde yerel hizmetleri sunmakla görevli yegâne kurumlar haline gelmiştir.

Kanunun uygulanmaya başladığı 2014 yılından bu güne dört yıllık bir deneyim oluşmuştur. Bu çalışmada; kanunun hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiği, örneklem olarak alınan Muğla ilinde muhtarlar ile yapılan gevşek yapılandırılmış mülakat yöntemiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Görüşülen muhtarların, önceki dönem ile yeni dönemi karşılaştırmaları neticesinde ortaya çıkacak bulguların araştırmayı zenginleştireceği düşünülerek, mahalleye dönüşen köylerde her iki dönemde görev yapan muhtarlar olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Muhtarlara büyükşehir ve ilçe belediyelerinden hizmetleri yeterli oranda ve zamanında alıp alamadıklarına ilişkin sorularla birlikte, benzerlik gösteren hizmetlere ilişkin, İl Özel İdaresi dönemini kıyaslamaları istenmiştir. Muhtarlardan alınan bulgular, kanunun temel amaçlarından biri olan etkinlik ve verimlilik bağlamında değerlendirilmiştir.

Değerlendirme sonucu yerel hizmet sunulan ölçeğin önemini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, ilçeler arasında ilçelerin özelliklerine göre hizmet beklentilerinin farklı olduğu, aynı durumun mahalleye dönüşen köylerde de geçerli olduğu görülmüştür. Bu farklılıkların muhtarların etkinlik verimliliğe ilişkin algılarını etkilediği gözlemlenmiştir. 6360 Sayılı Kanunun dört yıllık deneyim sonunda yerel hizmetlerin sunulacağı alan ve hizmetlerin özelliği dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Kanun, Büyükşehir Belediyesi, Köy, Mahalle, Muhtarlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Yukarı Çık