Icosresse 2018 Viyana

Kamu hizmetinin sınırları, kamu yönetimcilerin üzerinde en çok tartıştıkları alanlardan birisidir. Bu tartışmalara bir katkıda Türkiye’de 1980’li yıllar ile birlikte gündeme gelen evrensel hizmet kavramı ile olmuştur.

EVRENSEL HİZMET POLİTİKALARININ TÜRKİYE’DE 2005 SONRASI ORTAYA KONAN UYGULAMALAR ÜZERİNDEN ANALİZİ

Kamu hizmetinin sınırları, kamu yönetimcilerin üzerinde en çok tartıştıkları alanlardan birisidir. Bu tartışmalara bir katkıda Türkiye’de 1980’li yıllar ile birlikte gündeme gelen evrensel hizmet kavramı ile olmuştur. Kanunda evrensel hizmet: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri ile bu kanun kapsamında belirlenecek olan diğer hizmetleri olarak tanımlanmıştır. Evrensel hizmet kapsamı daha önceleri internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetlerinin sununum ile sınırlı iken 2008’de yapılan bir ekleme ile kanun kapsamında belirlenecek olan diğer hizmetler denilerek evrensel hizmet anlayışının sınırları genişletilme eğilimine gidilmiştir.

Çalışma ile öncelikle kamu hizmeti ve evrensel hizmet kavramları ele alınarak Türkiye’nin evrensel hizmet düzenlemelerine dâhil olma süreci incelenecektir. Bunun için yapılan mevzuat düzenlemeleri, bu alanda kurumların uygulamaları, evrensel hizmet fonunun gelişimi vb. konular kanunun çıktığı 2005 yılından 2015 yılına karda geçen 10 yıllık süre için genel olarak analiz edilecektir.  Sonuç olarak bu alanda yapılan uygulamalar irdelenerek Türkiye’nin evrensel hizmet anlayışı noktasında genel durumunun resmi ortaya konularak literatüre katkı sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelime: Evrensel Hizmet, Kamu Hizmeti

THE ANALYSIS OF UNIVERSAL SERVICE POLICIES IN TURKEY VIA 2005-2015 APPLICATIONS

The borders of public service is one of the main topics that public administrators are mostly arguing about it. With the 1980’s, in Turkey, universal service concept has taken part in discussions and academic studies. In legal law texts, universal service is described as; the electronic communications services, including access to Internet, which is accessible to anyone within the territory of Republic of Turkey regardless of the geographical position, and which is to be offered with a predefined level of quality and minimum standards in return for reasonable prices affordable to anybody. While the scope of universal service coverage was limited to the presentation of electronic communication services including internet access, with the change in 2008, the tendency of expanding the limits of the concept of universal service has been tried by referring to other services to be determined under the law.

In this study, within the concepts public service and universal service concept, Turkey’s involvement in the process of being included to universal service will be examined. Legislative arrangements, the practices of these field institutions, the period of universal service fund and related topics will be discussed from 2005, the date the law published in the Official Gazette in Turkey, to 2015 in ten years period. The aim of this work is to contribute to literature and academic studies by discussing the universal service in Turkey and make suggestions on new possible universal services.

Keywords: Universal Service, Public Service

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Yukarı Çık