E-Yayınlar

Bilimsel Yayınlar :
________________________________________
1. Demirkaya, Y, Koç, M., (2017). “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Strategic Public Management Journal, 3 (6), s.s.124-149. (DOI: 10.25069/spmj.342576)
2. Koç, M. (2018). “Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi”, Eskişehir Osman Gazi Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018, Cilt 14, Sayı 2., ss.457-478. (DOI: https://doi.org/10.17153/oguiibf.503162)
3. Acar, O. K, Okyay V. A., Koç M., (2017). “Isparta’daki Belediye Başkanlarının Dönüşümcü Liderlik Vasıfları Üzerine Nitel Bir Araştırma”, TİDSAD, Yıl 4 Sayı 13, ss.222-238.
(DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1346)
4. Koç, M. (2018). “Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı: Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme”, (Kitap Bölümü), Detay Yayıncılık, Ankara, Ekim 2018, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim Siyaset Kent, Ed. Elvettin Akman vd., s.89-102, ISBN: 978-605254-031-2
5. Koç, M. “Are There Qualifications Necessary For Candidates of Mayors?”, (Kitap Bölümü), Çizgi Kitapevi, Konya, Aralık 2018, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları, Ed. Prof. Dr. Bekir ÇİNAR vd., s.238-244, ISBN: 978-605-196-229-0
6. Koç, M., Acar O. K, Cihan S,. “Public Services Under the Universal Service Law No.5369 and Analysis of Its Applications in Turkey”, (Kitap Bölümü), Gece Kitaplığı, Theory and Research In Social, Human and Administrative Sciences, Ed. Assoc. Prof. Dr. Erdem Sarıkaya, ss.290-306, ISBN: 978-625-7243-67-4
7. Koç, M. (2018) Doktora Tezi, “6360 Sayılı Kanunun Mahalleye Dönüşen Köylerde Muhtarlığa Etkisi: Muğla Deneyimi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler ABD, Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları.

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler:
________________________________________
1. “6360 Sayılı Kanun ile Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu, 5-7 MAYIS 2016, İZMİR. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır)
2. “Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı; Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYFOR 15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 1-4 Kasım 2017, Isparta. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)
3. “Yönetime Katılımda Kent Konseyleri Üzerinden Mahalle Muhtarlarının Rolü: Muğla Örneği”, INGLOBE Innovation and Global Issues In Social Sciences, 26-29 Nisan 2018, Antalya.
4. “The Analysis of Universal Service Policies in Turkey via 2005-2015 Applications”, ICOSRESSE, International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11-13 May 2018, Vienna, Austria. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)
5. “Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı (Muğla Deneyimi)” 4. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 18-19 Ekim 2018, Anadoluhisarı Beykoz, İstanbul.
6. “Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Kanunun Kırsal Alanlara İlişkin Hizmetlere Etkisi (Muğla Deneyimi)”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya.
7. “Are There Qualifications Necessary for Candidates of Mayors?”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya.

Diğer Çalışmalar

İlçe Belediyelerinde İnternet Sitesi ve E-belediye (Fethiye Belediyesi Örneği), Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Dönem Projesi, 2012, Ankara.

“Primary Foreign Language Teaching and Learning”, İngiltere Çalışma Ziyareti, AB Arion, 2007, Gloucestershire, İngiltere.

MEB, Okul Müdürlüğü 2005-2008, 2014-2017, Müdür yardımcılığı ve İngilizce Öğretmenliği 12 yıl,

Gerçek Fethiye Gazetesi Köşe Yazarlığı, 2012-2017.

Batı Akdeniz Gazetesi Köşe Yazarlığı, 2018-…..

 

Sivil Toplum Çalışmaları

Karaçulha Kültür ve Dayanışma Derneği kurucu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2007-2010, 2011-2014 Yönetim Kurulu Üyeliği.

Memur-Sen Konfederasyonu, 2004 Kurucu İlçe Temsilcisi, 2004-2008 Fethiye İlçe Temsilcilik Başkanlığı.

Eğitim-Bir Sen, Fethiye Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Sekreterliği, 2004-2008.

Anadolu Gençlik Derneği, Fethiye Teşkilatı, Tanıtma Komisyonu Başkanlığı, 2011-2019.

Fethiye Gazeteciler Derneği Üyeliği.

 

Yüksek Öğrenim

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi; İngilizce Öğretmenliği 1994-1999.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Yerel Yönetimler, 2004.

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2008.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans, 2013.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Medya ve İletişim, 2016.

Marmara Üniversitesi, Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim, 2018.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, Adalet, 2020.

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 2020-….

*


 

Yukarı Çık