Ders Destek İçerikleri

Tapu Mevzuatına İlişkin Sözlüğü indirmek için bağlantıya tıklayın. Bu bağlantının üzerine sağ fare ile tıklayıp “Farklı Kaydet” seçeneği ile bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

 

Bu bölümden aşağısının dikkate alınmamasını hatırlatırım.

————————————————————————————————–

* * * * * * Son güncelleme: 24.05.2020 Pazar 23:48 * * * * * * * * * * * *  * * * * * * *

25- 26 -27 Mayıs 2020 günleri işlenecek sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – Bir)

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – İki)

Kamu Yönetimi

Medeni Hukuk

Araştırma Teknikleri (Örnek Makale)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

18 – 19 -20 Mayıs 2020 günleri işlenecek sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – Bir)

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – İki)

Kamu Yönetimi (Kamu Yönetiminde Etik Denetim)

Medeni Hukuk (Miras İşleri)

Araştırma Teknikleri (Örnek Makale)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


11 – 12 -13 Mayıs 2020 günleri işlenecek sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – Bir)

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – İki)

Kamu Yönetimi (Kamuda Denetim)

Medeni Hukuk (Tüzel Kişi ve Tüzel Kişilik)

Araştırma Teknikleri (Örnek Makale)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

04 – 05 -06 Mayıs 2020 günleri işlenecek sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – Bir)

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – İki)

Kamu Yönetimi (Kamu Görevlileri)

Medeni Hukuk (Kişilik Kavramı ve Kişilik Hakları)

Araştırma Teknikleri dersinde araştırma ödevleri değerlendirilecektir.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


27 – 28 -29 Nisan 2020 günleri işlenecek sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – Bir)

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – İki)

Araştırma Teknikleri (Veri Toplama Teknikleri)

Kamu Yönetimi (İnsan Kaynakları 3)

Medeni Hukuk (Haklar -2)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Araştırma Teknikleri dersi araştırma-derleme ödevleri için örnek özet dosyası ve açıklama görselini ilgili bağlantıdan indirebilirsiniz.

Sisteme yükleyeceğiniz Word (doc, docx) dosyasının adı adınız ve soyadınız küçük harflerle ( ı, ü, ş, ğ, ç, ö bunların yerine i, u, s, g, c, o) bitişik olarak öğrenci numaranız olacak.

Ömer Fazlı Yüksekoğlu isimli ve 1912909999 öğrenci nolu öğrenci için dosya adı omerfazliyuksekoglu1912909999 olacak. Diğer türlü sistem dosyaları göstermeyebiliyor ya da hata çıkıyor. Dosya isimlendirme 4 ders için de geçerlidir.

–  Örnek Özet Gönderilecek Dosya

Paragraf Ayarları

Tam Makale Örneği Final tarihi belli olduğu zaman o tarihe göre göndereceksiniz.  (Araştırma Teknikleri ödevlerinde metin içinde ya da dipnot şeklinde mutlaka alıntıların kaynağı gösterilecek.)

Mevcut konularınız aynen geçerlidir. Araştırmaları araştırma/derleme olanlar sadece özeti yükleyeceklerdir.

Konusu içerik hazırlama olanlar teorik kısmın tamamını göndereceklerdir. Örnek dosyayı buradan indirebilirsiniz. MAKÜ UZEM Sistemine yükleme prosedür gereği MUTLAKA olacaktır. Araştırma Teknikleri dersine istisna olmak üzere size verdiğim tarih1 Mayıs 2020 23:55 geçerlidir. Önceden yükleyenler bu formata göre düzenleyip yeniden göndereceklerdir.

Hepinize başarılar…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Kamu Yönetimi II dersi Arasınav -Vize Ödevleri:

Vize notu yerine geçecek ödev konusu için aşağıdaki 5 maddeden birini seçip hazırladıktan sonra 15 Mayıs 2020 Cuma günü 23:55’e kadar MAKÜ UZEM üzerinden gönderiyorsunuz. Mümkün mertebe son tarihlere bırakmayın. Sistem otomatik kapatılacak. Ödevler kesinlikle resmi yollarla gönderilecek. (Bütün dersler için geçerli) Birinci yol, MAKÜ UZEM, 2. yol, hocanın resmi e-posta hesabı, 3. yol, okul adresine posta yoluyladır. Ayrıntılı bilgi için bu linki MUTLAKA inceleyin. 

  1. Geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi anlayışlarını özellikleri ile birlikte anlatıp, farklarını yazınız. Sonuç bölümünde; geleneksel kamu yönetiminin günümüzde uygulanabilir olup olmadığını değerlendirin ve uygulanması durumunda olabilecek sorunları tartışınız.
  2. İlçe Belediyeleri ile Kaymakamlıkların (merkezi yönetimin ilçe teşkilatları ile birlikte) sundukları hizmetler açısından benzerlikleri ve farklılıklarını tartışınız. Sonuç bölümünde; belediye başkanları ve kaymakamları yetki ve sorumluk açısından değerlendirin.
  3. Büyükşehir statüsündeki illerin büyükşehir olmayan iller ile farklarını (merkezi yönetim-yerel yönetim bağlamında) tartışınız. Sonuç bölümünde; bugünlerde (coronavirüs salgını döneminde) hangi ilde bulunmanın daha tercih edilebilir olacağını değerlendirin.
  4. Muhtarlığı, mahalle muhtarlığı ile köy muhtarlığının (görev ve sorumluluklar açısından) benzerlikleri ve  farklarını anlatınız. Sonuç bölümünde; bugünlerde (coronavirüs salgını döneminde) hangi muhtarlık sınırları içinde bulunmanın daha tercih edilebilir olacağını değerlendirin.
  5. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını yazınız. Ülke, il ve ilçe düzeyindeki meslek kuruluşlarını tabi oldukları kanuna göre tanıtınız.

Seçtiğiniz ödevi araştırma (derleme) çalışması şeklinde hazırlayıp, doc, docx dosya formatında, verilen dosya özelliklerinde, 10 MB’yı geçmeyecek şekilde göndereceksiniz. Bu derste sunum dosyası ya da video dosyası hazırlama seçeneği yoktur.

Dosya özellikleri örnek dosyadadır. – Tam Makale Örneği  İndirip kullanabilirsiniz. Bu formatın dışında ise ilgili tarihe kadar uyarlayın. Özet bölümü olmayabilir.

Hepinize başarılar…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Tapu Mevzuatı II dersi Arasınav-Vize Ödevleri:

Arasınav ödevini göndermek için son tarih ve saat 15 Mayıs 2020 Cuma – 23:55 

Bu tarih ve saatten sonra sisteme ödev yükleyemezsiniz. Aşağıdaki ödev konularından ve düzenleme şeklinden (format) sadece birini seçiniz.

Ödev düzenleme şekilleri (ödev formatları):

1. Word dosyasında yazılı metin  Tam Metin Örneği

2. PowerPoint sunum dosyası (Birinci dönem sunum hazırlama ile yapılan uyarılar dikkate alınacak.)

3. Sunum videosu (birini seçen diğerini hazırlamayacak, yani powerpoint sunu dosyası hazırlayan ya da video hazırlayan yazılı metin sunmayacak.)

—-

1. Hiç kadastro görmemiş bir arazinin üzerine ruhsatlı bir yapı yapılıncaya kadar geçen işlemleri (HARİTA-KADASTRO-TAPU açısından) açıklayınız.

2. İmar Kanunu 18. madde uygulamasını açıklayınız.

3. LİHKAB’larda yapılan işlemler nelerdir? Mevzuat ve uygulamalar bazında açıklayınız.

4. Kamulaştırma nedir? Kamulaştırma uygulamalarını anlatınız.

5. Araştırma Teknikleri dersi için çalışmakta olduğunuz konunuz (HARİTA-KADASTRO-TAPU) ile ilgili ise 2 ve 3 nolu formatlardan birini seçerek ödevinizi sunabilirsiniz.

 

Seçtiğiniz ödevi araştırma (derleme) çalışması şeklinde hazırlayacaksanız; doc, docx dosya formatında, verilen dosya özelliklerinde, 10 MB’yı geçmeyecek şekilde göndereceksiniz.

Dosya özellikleri örnek dosyadadır. – Tam Metin Örneği  İndirip kullanabilirsiniz. Bu formatın dışında ise ilgili tarihe kadar uyarlayın. Örnekteki gibi özet bölümü olmayabilir.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Medeni Hukuk dersi Arasınav-Vize Ödevleri:

Arasınav ödevini göndermek için son tarih ve saat 15 Mayıs 2020 Cuma – 23:55  (Ayrıntılı bilgi üniversitenin sitesinde mevcuttur.)

Bu tarih ve saatten sonra sisteme ödev yükleyemezsiniz. Aşağıdaki ödev konularından ve düzenleme şeklinden (format) sadece birini seçiniz.

Ödev düzenleme şekilleri (ödev formatları):

1. Word dosyasında yazılı metin  Tam Metin Örneği

2. PowerPoint sunum dosyası

3. Sunum videosu (birini seçen diğerini hazırlamayacak)

——

1. Miras hukukunda taşınmazların durumunu anlatınız.

2. Kat mülkiyetini açıklayınız.

3. Mülkiyet hakkını konusu ve kapsamı ile birlikte açıklayınız.

4. Sınırlı ayni hak nedir? Çeşitleri ve konusunu anlatınız.

5. Zilyetlik nedir? Konusu ve türleri ile birlikte açıklayınız.

6. Aile hukukuna göre evliliği anlatınız.

7. Tüzel kişilik ve tüzel kişilik türlerini anlatınız.

Seçtiğiniz ödevi araştırma (derleme) çalışması şeklinde hazırlayacaksanız; doc, docx dosya formatında, verilen dosya özelliklerinde, 10 MB’yı geçmeyecek şekilde göndereceksiniz.

Dosya özellikleri örnek dosyadadır. – Tam Metin Örneği  İndirip kullanabilirsiniz. Bu formatın dışında ise ilgili tarihe kadar uyarlayın. Örnekteki gibi özet bölümü olmayabilir.

Hepinize başarılar…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *14 Nisan Kamu Yönetimi (ertelenen) ve 15 Nisan Medeni Hukuk sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Kamu Yönetimi2  (İnsan Kaynakları Tarihsel Süreç)

Medeni Hukuk (Medeni Kanun Hükümlerinin Mahiyeti)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


13 Nisan 2020 Pazartesi günü işlenecek sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – Bir)

Tapu Mevzuatı (Tapu İşlemleri – İki)

Araştırma Teknikleri (Veriler)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


8 Nisan 2020 Çarşamba günü işlenecek sanal sınıf dersinin sunum dosyasını indirmek için dosyanın üzerine tıklayın.

Medeni Hukuk  (Medeni Hukukun Kaynakları)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


7 Nisan 2020 Salı günü işlenecek sanal sınıf dersinin sunum dosyasını indirmek için dosyanın üzerine tıklayın.

Kamu Yönetimi 2 (Bürokrasi)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


6 Nisan 2020 Pazartesi günü işlenecek sanal sınıf derslerinin sunum dosyalarını indirmek için dosyaların üzerine tıklayın.

Tapu Mevzuatı (Tapuda Temsil Bir)

Tapu Mevzuatı (Tapuda Temsil İki)

Araştırma Teknikleri (Literatür Taraması)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


TAPU MEVZUATI SANAL DERS DÖNEMİ

TKGM tarafından hazırlanmış YABANCILARIN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI sunusunu indirmek için buraya tıklayın.Önceki kısımlar silinmiştir.

Yukarı Çık